La Universitat Jaume I ha viscut els darrers 40 anys com un trànsit que li ha permès passar de ser un somni col·lectiu de la societat de Castelló a una realitat que l’enorgulleix. Amb l’arribada de la democràcia, un crit unànime va reivindicar la creació d’una universitat pública a partir del germen del Col·legi Universitari de Castelló, creat en 1969. Finalment, les Corts, amb la unanimitat de tots els partits polítics, van aprovar el 27 de febrer de 1991 la Llei de Creació de la Universitat Jaume I, una institució que s’ha convertit durant aquest temps en la finestra més gran d’oportunitats per a Castelló i la seua gent.

Des d’aleshores, la UJI ha triplicat el nombre d’estudiants i ha passat dels 5.000 matriculats en el primer curs acadèmic als més de 14.000 que hi estudien en l’actualitat. La UJI ha incrementat la seua àrea d’influència: si inicialment un 7,8 % d’estudiants eren de fora de les comarques castellonenques, ara ho són 1 de cada 3 estudiants, i el 8,4 % són estrangers. En aquestes quasi tres dècades d’existència, hem consolidat una oferta àmplia i variada d’estudis, hem desenvolupat un paper clau en l’extensió de la cultura a tot el nostre territori i ens hem convertit en pol tractor de la recerca i la transferència de la investigació cap als sectors productius. Aquests resultats han sigut possibles gràcies a l’esforç de tota la comunitat universitària i, sobretot, a l’afany de la societat castellonenca per abastir les millors oportunitats per a les generacions futures.

Com a institució pública, treballarem per fer de la UJI una universitat encara més inclusiva, on cap persona es quede fora dels beneficis de la formació superior. Volem una universitat més internacional sense renunciar a les nostres arrels, una universitat més tecnològica i al mateix temps més pròxima, una universitat per a totes i per a tots. Per davant tenim molts reptes, que ens encoratgen a continuar fent de la UJI la finestra més gran d’oportunitats per a les comarques del nord de la Comunitat Valenciana.