L ’elaboració d’uns Estudis comarcals en l’àmbit provincial a càrrec de la Universitat de València i finançats per la Diputació de València és un fet indefugiblement joiós que ens servirà per aprofundir en el coneixement dels nostres municipis i divulgar l’enorme cabal històric, social i econòmic que hi ha darrere de cadascun dels pobles que en formen part.

A més a més, hem d’esmentar la feina i el paper tan important que exerceix el diari Levante-EMV a l’hora de donar visibilitat als nostres municipis, als nostres costums, les tradicions, els fets i les notícies que dia rere dia es produeixen pertot arreu mitjançant les edicions comarcals.

Com a vertaders eixos vertebradors, eixes edicions són fonamentals perquè qualsevol aspecte de la vida puga arribar a l’opinió pública atès que vivim en un món globalitzat en què interactuen els uns amb els altres.

No hem d’oblidar que una de les mancances que patim històricament és el grau tan elevat de desconeixement que hom té d’allò que ocorre al poble del costat, la qual cosa s’agreuja més quan hom es qüestiona sobre temes que afecten comarques o indrets que van més enllà de la nostra cantonada.

És per això que l’obra científica que ha realitzat la Universitat de València serà clau per redreçar la situació fins deixar-la en un nivell òptim que ens permeta avançar en la línia de la vertebració social.