El grup Prensa Ibérica celebra el 40 aniversari l’any de l’aprovació de la Constitució de 1978. Aquesta obrí les portes a un nou règim de democràcia i llibertats que permetria el lliure exercici de la premsa i un conjunt de drets fonamentals, entre els quals es troba el dret a l’educació i el dret de llibertat de docència i de càtedra que permeteren que la universitat a tot l’Estat s’obrirà també a una nova etapa.

Al llarg d’aquestes quatre dècades la Universitat Pública, que partia d’una situació laboral precària, d’una manca d’autonomia, d’una gran escassesa de recursos i d’una elevada demanda de places, ha contribuït de manera decisiva no sols a la formació del capital humà necessari per als nostres teixits productius, sinó també a incrementar el nivell cultural de la ciutadania, a impulsar els valors democràtics, al lliure intercanvi d’idees, al debat públic, a la incorporació de la dona al mercat de treball i a la igualtat d’oportunitats.

La incorporació a la UE i el programa Erasmus han transformat la nostra societat, i en l’actualitat som una de les universitats líders tant en recepció com en enviament d’estudiants. En 40 anys les universitats públiques hem situat la investigació a nivell internacional i transferit coneixement als teixits productius.

En els darrers temps, determinades polítiques han suposat la limitació de l’autonomia universitària en termes reals, l’elevació de les taxes, la reducció de les beques i l’entrebanc a la carrera professional del PAS i del PDI. Una situació que sembla, i esperem, comença a revertir-se. Al llarg d’aquestes quatre dècades, el diari Levante-EMV, integrat en Prensa Ibérica, ha contat aquestes històries, s’ha fet ressò dels reptes, i s’ha desplegat a les comarques, com ha fet també la UV, que felicita al grup EPI pel seu aniversari. Són temps els actuals que requereixen d’una premsa de proximitat, independent i lliure per enfortir la nostra societat democràtica. Per molts anys!